Monday, April 3, 2017

Do you love HIM? Then, do you obey HIM?

(In original language) 
Juan 16:8 “ug inig abot niya, iyang pailhon ang mga tawo sa kalibutan mahitungod sa ilang sala, ug sa pagkamatarong ug sa silot sa Dios’’
Mao ni nga bersikulo nakahagit kanako ug giingon pa sa Ginoo sa akoa una ilhon siya Higugmaon siya toohan siya, saligan siya, tumanon sya, mao pud ni nakahagit kanako nga makigsuod pa jud ko sa Ginoo. Ug mga butang nga gisulti sa Ginoo sa akoa giingon pa niya sa Deutoromio 32:46-47 nga giingon pa didto itisok sa inyong kasing kasing ang tanan nga ginsulti ko.
“Kay ang ilhanan nya gihugugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo” -1 Juan 5:3 

_ Julito - Mt. Carmel


(In English)
This is the verse that struck me most and the Lord impressed on me that first, I should enter into a love relationship with Him and if I LOVE HIM I should spend time with Him and if I spend more time with Him I would KNOW HIM more, and if I know Him I would BELIEVE HIM, and if I believe Him I will be able to TRUST HIM and if I trust Him, I would be able to OBEY HIM—and this truth also awakened me to have an intimate love relationship with the Lord. He also told me to take to heart everything He says (Deuteronomy 32:46-47)
I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. John 5:3