Saturday, April 1, 2017

Bagong Buhay (New Life)

Sa una nga usa pa ka bisyoso nga tao grabi gayod nako kapala hubog ug kanunay akong mag sige wala sa balay namo tungod kay magsige ako uban sa ako mga barkada. Latagaw jud akong kinabuhi ug walay klaro nga direksyon ug usa ana ka adlaw ana nasakit ako ug pait jud kaayo tungod kay isa ka simana ako sa ospital ug samtang ako namalandong akong nahunaan kung mamatay ako asa kaha padulong ug didto nag-ampo ko nga unta dugangan sa Ginoo ang ako kinabuhi tungod gusto pa ko mabuhi ug usab akong giampo nga kung iya  pa ako buhion maserbisyo ko sa iya ug karon iya akong gidungagan sa akong kinabuhi busa nakadisisyon ako nga biyaan nako ang tanan na kong bisyo ug karon malipayon ako sa pagserbisyo sa Dios sa andam ako masunod sa iyaha.


(English)
Looking back, I am the kind of person who had a lot of vices. I drank a lot and I seldom stayed in our house because I spent most of the time with my friends. My life was worthless and it had no direction. One day I suffered in sickness and it was hard because I was admitted to the Hospital for 1 week. As I pondered my situation, it lead me to ask myself “Where will I go after life?” So, I started praying to God that He will extend my life and I will offer it to Him. Now that He has given me new life, I’ve decided to abandon all my vices. And now, I am glad serving the Lord and ready to follow Him. 

James   Caraga-