Monday, March 27, 2017


Original Language:
Sometimes I ask myself kung pano ko ba malaman ang boses ni God kasi minsan di ko alam kung pano ko maramdaman na nakikipagusap Siya sa akin. Katulad ni David, noong hindi pa sya ang hari Israel, malaki talaga ang tiwala niya sa Panginoon. Kahit anong ginawa ni Saul sa kanya, hindi parin siya naging marahas sa kanya at  yong pananampalataya niya at higit na paglapit sa Panginoon ang nagbigay lakas sa kanya para matiis ang mga paghihirap nya. Ang pagiging close niya sa Panginoon ang nagtulak din sa akin na patuloy akong maging close sa Panginoon.
At doon ko nalaman ang kung paanong maririnig ang Panginoon at lalo ko pang pinagdasal na sa bawat araw ay bigyan ko nang oras ang Panginoon  para lalo ko pang makilala Sya sa pamamagitan ng pagbasa ng biblia at pagdadarasal sa kanya.

James wearing yellow
Translation:
Sometimes, I ask myself “How can I know that God is speaking to me?” because there are times that I cannot sense it. Like the story of king David, before the time that he was enthroned as a King, Saul did many degrading things to humiliate him thus, this became his stepping stone to be a Great Ruler of Israel.  His faithfulness and his good relationship to God gave him strength to endure those hardships. Because of this it encourages me to continue walking in my Christian faith with Him. Finally, I now understand how can I hear from Him and I’m praying even more that each day I may give quality time to the Lord so I would know Him more through reading His word and praying to Him.

                                                                     -James,25-Caraga